KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"competent individual" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompetentna osoba
  1. competent przymiotnik + individual rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He encouraged all accomplished and competent individuals to participate in the ongoing political/military struggle.

powered by  eTutor logo