"community design" — Słownik kolokacji angielskich

community design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt społeczny
  1. community rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is on the executive board of the Seaside Institute, which funds advanced study in community design.

powered by  eTutor logo