"come with news" — Słownik kolokacji angielskich

come with news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): być podawanym w zestawie wiadomości
  1. come czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But Summer slipped away between courses and came back with news in her eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo