"come up with the money" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystaraj się o pieniądze
  1. come czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    They have 24 hours to come up with the money, or the box goes to the police.

    Podobne kolokacje:

podobne do "come up with the money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come up with the money" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo