"come prepackaged" — Słownik kolokacji angielskich

come prepackaged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić paczkowany
  1. come czasownik + prepackaged przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Buy Low - 2 months ago Does the nose come prepackaged with coke????

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo