"combative response" — Słownik kolokacji angielskich

combative response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bitna odpowiedź
  1. combative przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The League under Donohue's leadership is criticized for its conservatism and for its combative responses to high-profile media stories.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo