"colonization project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolonizacja projekt
  1. colonization rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although the debate remains primarily conceptual with few real-world applications, scientists and land managers have already begun to consider several specific assisted colonization projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo