"closest thing" — Słownik kolokacji angielskich

closest thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższa rzecz
  1. closest przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But now I have the closest thing to a second chance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo