"classical image" — Słownik kolokacji angielskich

classical image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasyczny obraz
  1. classical przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Verrio's paintings are "drenched in medievalist allusion" and classical images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo