"century design" — Słownik kolokacji angielskich

century design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiek projekt
  1. century rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Without such a juxtaposition, you cannot make a rational assessment of twentieth century design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo