"cause to write" — Słownik kolokacji angielskich

cause to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powodować napisać
  1. cause czasownik + write czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This causes him to write a note to Anne detailing his feelings for her.

    Podobne kolokacje: