BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cause outrage" — Słownik kolokacji angielskich

cause outrage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oburzenie powodu
  1. cause czasownik + outrage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'd be happy if it was able to cause outrage from every newspaper simultaneously.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo