"carpentry project" — Słownik kolokacji angielskich

carpentry project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt stolarski
  1. carpentry rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I sat in the rickety chair which had been my first carpentry project.

    Podobne kolokacje: