ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"canvas tent" — Słownik kolokacji angielskich

canvas tent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): namiot płócienny
  1. canvas rzeczownik + tent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The hotel was not one of the camp's four or five wooden structures, but a huge canvas tent.

    Podobne kolokacje: