Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"cant" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cant" po angielsku

cant *

rzeczownik
 1. hipokryzja, obłuda [UNCOUNTABLE]
  There was cant in every word he said. (W każdym jego słowie była obłuda.)
 2. banały, frazesy, komunały [UNCOUNTABLE]
  His speech was full of cant. (Jego przemowa była pełna frazesów.)
 3. nachylenie, pochyłość [UNCOUNTABLE]
 4. skos, ukos, ukośne ścięcie krawędzi, faza [UNCOUNTABLE]
 5. przechył (np. statku lub łódki) technical [UNCOUNTABLE]
 6. brus technical

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. gwarowy, żargonowy
  This phrase is strictly a cant item. (Ta fraza to ściśle gwarowy element.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mówić gwarą, mówić żargonem
 2. ściąć ukośnie, ścinać ukośnie
 3. wywrócić, wywracać
 4. wywrócić się, wywracać się
 5. wywracać się, dryfować bokiem (np. statek)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

cant *
cryptolect

rzeczownik
 1. gwara, grypsera, żargon formal [UNCOUNTABLE]
  The inmates have developed a cant. (Więźniowie stworzyli grypserę.)

powered by  eTutor logo