"canned response" — Słownik kolokacji angielskich

canned response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): puszkowany odpowiedź
  1. canned przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You can use the keypad to indicate one of six canned responses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo