"camera image" — Słownik kolokacji angielskich

camera image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz kamery
  1. camera rzeczownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a result, what matters today is not whether an artist uses photographs, but the part that camera images play in his or her work.

    Podobne kolokacje:

podobne do "camera image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "camera image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik