"bucket of water" — Słownik kolokacji angielskich

bucket of water kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kubeł wody
  1. water rzeczownik + bucket rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Well the best thing is a bucket of cold water by the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo