"browse for the artist news" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeglądać dla artysty wiadomości
  1. browse czasownik + news rzeczownik
    Silna kolokacja

    Browse the web for the latest artist news and information.

    Podobne kolokacje:

podobne do "browse for the artist news" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "browse for the artist news" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik