BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"brood on something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "brood on something" po angielsku

brood on something

idiom
  1. rozpamiętywać coś, czuć się przez coś zdołowanym
    Stop brooding on your divorce and find someone else. (Przestań rozpamiętywać swój rozwód i znajdź sobie kogoś innego.)
    She always broods on her failures. (Ona zawsze rozpamiętuje swoje porażki.)

brood about something , także: brood on something

idiom
  1. rozmyślać o czymś
    I have been brooding about what you said. (Rozmyślałam nad tym, co powiedziałeś.)
    What are you brooding about? (O czym rozmyślasz?)

powered by  eTutor logo