"broken plate" — Słownik kolokacji angielskich

broken plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stłuczony talerz
  1. broken przymiotnik + plate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The apartment was littered with broken plates and shattered glass, the police said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo