"brilliantly written" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyskotliwie napisany
  1. write czasownik + brilliantly przysłówek
    Luźna kolokacja

    "They write brilliantly funny things in the letters and, of course, we use them on the air."