"breed in" — Słownik kolokacji angielskich

breed in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hodować w
  1. breed czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They were bred in the middle of the 19th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo