Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"breakout season" — Słownik kolokacji angielskich

breakout season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku ucieczki
  1. breakout rzeczownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    He established himself in 2009 with a breakout season for the Rangers.

    Podobne kolokacje: