"bottle design" — Słownik kolokacji angielskich

bottle design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): butelka projekt
  1. bottle rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The bottle design just grabs you from the cooler," he says.

    Podobne kolokacje: