"bother writing" — Słownik kolokacji angielskich

bother writing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłopot pisanie
  1. bother czasownik + write czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I don't know why I bothered writing about it.

    Podobne kolokacje: