"bombing raid" — Słownik kolokacji angielskich

bombing raid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nalot bombowy
  1. bombing rzeczownik + raid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In this bombing raid 37 people were killed, including 13 children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo