"boiler design" — Słownik kolokacji angielskich

boiler design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bojler projekt
  1. boiler rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Over the next three years Kennedy was heavily involved with boiler design, building and testing.

powered by  eTutor logo