"blond woman" — Słownik kolokacji angielskich

blond woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blondyn kobieta
  1. blond przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Before he could say anything else, a pretty blond woman came up to the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo