"biologically distinct" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biologicznie wyraźny
  1. biologically przysłówek + distinct przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The following paragraphs describe the biologically distinct subtypes of GCT found in children and adolescents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo