"biochemical response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biochemiczna odpowiedź
  1. biochemical przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To our knowledge, our results provide the first definite evidence for a link between an electrical signal and a biochemical response in plants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo