BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"between the covers" — Słownik kolokacji angielskich

between the covers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między nakryciami
  1. between przyimek + cover rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I hope this report is put between hard covers soon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo