"behavioural response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź związana z zachowaniem
  1. behavioural przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An explanation has been given for aggregation in the dark in terms of a simple behavioural response.

powered by  eTutor logo