"behavioral response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź związana z zachowaniem
  1. behavioral przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I also know that youngsters learn much of their behavioral responses by observing those around them.

powered by  eTutor logo