"begin refusing" — Słownik kolokacji angielskich

begin refusing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij odmawiać
  1. begin czasownik + refuse czasownik
    Luźna kolokacja

    Efforts towards the local campaign quickly became ineffectual after the media began refusing to publish the letters.

    Podobne kolokacje: