"bee seems" — Słownik kolokacji angielskich

bee seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pszczoła wydaje się
  1. bee rzeczownik + seem czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As swiftly as they appeared, the bees seemed to disappear, going to ground or taking to the trees.

    Podobne kolokacje: