"bee appears" — Słownik kolokacji angielskich

bee appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pszczoła pojawia się
  1. bee rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the rain stopped, bees appeared from nowhere and burrowed into the flowers.

    Podobne kolokacje: