"be happy about somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be happy about somebody" po angielsku

be happy with somebody
be happy about somebody

  1. być z kogoś zadowolonym
    Are you happy with your new employee? (Jesteś zadowolona ze swojego nowego pracownika?)
    My sister isn't happy with her gardener. (Moja siostra nie jest zadowolona ze swojego ogrodnika.)
phrasal verb
  1. być z czegoś zadowolonym
    I just don't understand why you can't be happy with this car. (Po prostu nie rozumiem dlaczego nie możesz być zadowolonym z tego samochodu.)
    Is he happy about the new proposal? (Czy jest zadowolony z nowej propozycji?)

powered by  eTutor logo