KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"być z kogoś zadowolonym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być z kogoś zadowolonym" po polsku

być z kogoś zadowolonym

 1. be happy with somebody , be happy about somebody  
  Are you happy with your new employee? (Jesteś zadowolona ze swojego nowego pracownika?)
  My sister isn't happy with her gardener. (Moja siostra nie jest zadowolona ze swojego ogrodnika.)
phrasal verb
 1. be happy with something , be happy about something  
  I just don't understand why you can't be happy with this car. (Po prostu nie rozumiem dlaczego nie możesz być zadowolonym z tego samochodu.)
  Is he happy about the new proposal? (Czy jest zadowolony z nowej propozycji?)
czasownik
 1. be content with something  

powered by  eTutor logo