"baseball season" — Słownik kolokacji angielskich

baseball season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku baseballu
  1. baseball rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I wait all year for the baseball season to start.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo