"baseball movie" — Słownik kolokacji angielskich

baseball movie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film baseballu
  1. baseball rzeczownik + movie rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Even though there haven't been as many baseball movies, baseball is familiar to people."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo