"baseball memorabilia" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamiątki baseballu
  1. baseball rzeczownik + memorabilia rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The income was from personal appearances, baseball card shows and the sale of baseball memorabilia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo