BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball franchise" — Słownik kolokacji angielskich

baseball franchise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball prawo wyborcze
  1. baseball rzeczownik + franchise rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The most notable has been the apparent success in winning a baseball franchise.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo