PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"backseat driver" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "backseat driver" po angielsku

backseat driver

idiom
 1. kierowca siedzący na miejscu pasażera (pasażer w samochodzie stale pouczający kierowcę)
  His mother is a real backseat driver. (Jego matka jest osobą, która ciągle poucza kierowcę co do jazdy.)
 2. osoba wypowiadająca się na temat, który jej nie dotyczy  AmE potocznie

"backseat driver" — Słownik kolokacji angielskich

backseat driver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osoba pociągająca za sznurki
 1. backseat rzeczownik + driver rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  He also talks about nominators who act as "backseat drivers", generally out of affection for their nominees.

  Podobne kolokacje: