"auto design" — Słownik kolokacji angielskich

auto design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt samochodowy
  1. auto rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This, coming in a time of conservative auto design, was not well received by the marque's loyal customers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo