"arkusz stylów" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "arkusz stylów" po polsku

"arkusz stylów" — Słownik kolokacji angielskich

style sheet kolokacja
  1. style rzeczownik + sheet rzeczownik = arkusz stylów
    Bardzo silna kolokacja

    It is also well worth using this style sheet as the starting point for any new ones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo