"approve money" — Słownik kolokacji angielskich

approve money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatwierdź pieniądze
  1. approve czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1998, Congress approved additional money, adding 50 percent to the core subsidy payments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo