"application design" — Słownik kolokacji angielskich

application design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt użytkowy
  1. application rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although these specifications provide the basic infrastructure for creating Web applications, they do not establish the application design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo