"appear away" — Słownik kolokacji angielskich

appear away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się daleko
  1. appear czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    He then sends her away as two riders appear at the villa.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo