"apparent response" — Słownik kolokacji angielskich

apparent response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczywista odpowiedź
  1. apparent przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That drop occurred in apparent response to a government report showing strong economic growth.

powered by  eTutor logo